ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За съхранение и транспортиране на опаковани в торби насипни материали (минерални торове, цимент, полимери и др.).

ТОВАРОНОСИМОСТ: от 1000 до 1500 кг

РАЗНОВИДНОСТИ:

1. Слинг (1) - изработва се от тъкани полипропиленови колани.

2. Слингова торба (2) - изработва се от тъкани полипропиленови колани и полипропиленова тъкан.

 SIZES

 РАЗМЕРЫ

 РАЗМЕРИ

 Sling

 Слинг

 Слинг

Width (a)

Ширина (a)

Ширина (а)

Length (b)

Длина (b)

Дължина (b)

Diagonal (с)

Диагональ (с)

Диагонал (с)

Loop (l)

Захват (l)

Захват (l)

600

780

1000

3470

 ± 15mm

 ± 15mm

 ± 15mm

 ± 15mm

 Sling bag

 Слинг-мешок

 Слингова торба

Width (a1)

Ширина (a1)

Ширина (а1)

Length (b1)

Длина (b1)

Дължина (b1)

Height (h)

Высота (h)

Височина (h)

Surface weigth

Удельный вес

Площна маса

1230

1560

1230

65

 ± 30mm

± 30mm

+20 / -30mm

g / m2

 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За опаковка на насипнихранителни и химическипродукти.

Товароподемност: до 70 кг

ВИДОВЕ:

1. Вентилни с (без) вътрешнаполиетиленова торба (1).

2. Отворени, обшитис вътрешна полиетиленоваторба (2).

3. Отворени, обшитибез вътрешна полиетиленоваторба (3).

4. Отворени, необшитибез вътрешна полиетиленоваторба (3).

РАЗМЕРИ:

- ширина (В) = 400-800 ммпоследователно през 50 мм;

- дължина (L) = 450-1200 мм;

- ширина на вентила (b) =100-200 мм;

- дължина на вентила (I) =200-330 мм.

Тегло на тъканта на единица площ:от 50 до 120 г/м2 .

Предлагат се с млечнобял цвятили оцветени.

Изработват се без печат  и с печат до 3 цвята.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За опаковка на химически продукти, торове и други насипни материали, различни изделия на леката промишленост.

Товароносимост: до 50 кг

ВИДОВЕ:

1. Отворени “самоносещи” (2):

- ширина (В) = 400-600 мм;

- дължина (L) = 650-2000 мм;

- дебелина над 0,150 мм.

2. Отворени “несамоносещи”:

- ширина (В) = 400-1000 мм;

- дължина (L) = 650-2000 мм;

- дебелина = 0,040-0,200 мм.

Oткритите “самоносещи се” торби могат да се произвеждат с рифелована повърхност,

гарантираща правилното и надеждно стифиране при транспортиране и съхранение (1а, 1а, 1b).

Торбите от ПЕНП могат да се произвеждат с антистатични и с УВ-стабилизиращи добавки.

Торбите се предлагат в натурален цвят или оцветени.

Възможно е нанасянето на едностранен печат до 4 цвята и двустранен печат 2+1 и 2+2 цвята.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За опаковка на химически продукти, торове, цимент и др.насипни материали, стоки на хранително-вкусовата и леката промишленост.

Произвеждат се от полипропиленова промазана тъкан от 70-105 г/м2

ВИДОВЕ:

1. Отворени с касетъчно дъно.

2. Касетъчно-вентилен тип.

РАЗМЕРИ:

- ширина - 400-600 мм;

- дължина - 500-900 мм;

- цвят - млечнобели или оцветени в маса;

- печат - до 4 цвята.

Възможно е нанасянето на микроперфорация с цел постигане на необходимата въздухопропускливост за съответния продукт.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За групови и индивидуални опаковки и палетизирани стоки, крупни и дребни товари в хранително-вкусовата,

химическата, стъкларската промишленост, в строителствотои др.

ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА:

висока здравина, добра прозрачност и трайност;

висока степен на свиваемост при термична обработка;

студоустойчивост до минус 50 С.

ВИДОВЕ:

1. Листово.

2. Полуръкав.

3. Под формата на ръкав.

РАЗМЕРИ:

За едрогабаритни изделия (3, 4):

- ширина (В), (В+2b) = 1000-5000 мм;

- дебелина от 0,10 до 0,18 мм;

- свиваемост:

не по-малко от  30%;

не по-малко от 25%.

За малогабаритни изделия (1, 2, 3):

- ширина (В) = от 300 до 1000 мм;

- дебелина от 0,02 до 0,10 мм;

- свиваемост:

ЦВЕТОВЕ: натурално или оцветено.

Върху фолиото за малогабаритни изделия е възможно нанасяне на художествен печат.

Фолиото за едрогабаритни товари може да бъде УВ-стабилизирано с цел увеличение срока на експлоатация.