Гъвкави тъкани контейнери (БИГ БЕГСИ)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За съхранение и транспортиранена насипни материали: минералниторове, цимент, зърнени култури, полимери и др.

ВИД

- едноточков захват (Фиг. I), дъно (Фиг. 1, 2, 3, 4, 5);

- двуточков захват (Фиг. II), дъно (Фиг. 1, 2, 3, 4, 5);

- четириточков захват (Фиг. III, IV, V), дъно (Фиг. 1, 5).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Товароносимост: от 0,5 т до 1,5 т

Материал:  полипропиленова тъкан:  промазана;  непромазана.

Цвят: млечнобял; оцветен.

Вътрешен полиетиленов калъф:

оразмерен в съответствие с ширината на тъканта с дебелина от 0,05 мм до 0,13 мм:

- тип “бутилка”;

- дъно - с или без дънен шев.

Печат: едностранен; двустранен; до 3 цвята.

Конструкция на дъното:

- квадрат (Фиг. 1);

- тип “звезда” (Фиг. 2);

- право дъно (Фиг. 3);

- Н-образно дъно (Фиг. 4);

- с изходящ щуцер (Фиг. 5).


 

 LOAD CAPACITY

 SAFETY FACTOR  ГРУЗОПОДЪ МНОСТЬ

 

 КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ

 ТОВАРОНОСИМОСТ

 ФАКТОР НА СИГУРНОСТ

   500 kg

 5 : 1, 6 : 1

 1000 kg

 5 : 1, 6 : 1

 1500 kg

 5 : 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD SIZES AND VOLUME OF FOUR LOOPS BIG BAGS 

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМ ЧЕТЫРЕХТОЧКОВЫХ БИГ БЭГОВ 

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ И ОБЕМ НА ЧЕТИРИТОЧКОВИ БИГ БЕГСИ 

 
 
 

 Inner dimensions of the base: (cm)

 Внутренние размеры дна: (см)

 Вътрешни размери на дъното: (см)

76 x 76

87 x 87

91 x 91

96 x 96

 Outer dimensions of the base: (cm)

 Внешние размеры дна: (см)

 Външни размери на дъното: (см)

80 x 80

91 x 91

95 x 95

100 x 100

 Diameter of filled Big bag: (cm)

 Диаметр полного Биг Бэга: (cм)

 Диаметър на напълнен биг бег: (см)

101

115

121

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volume: (m3)

 Объем: (м )

 Обем: (м3)

 Height of the Big bag (cm)

 Высота Биг Бэга: (cм)

 Височина на биг бегса: (см)

 0.3

     

 0.4

   

 0.5

78

 

 0.6

94

 

 0.7

109

85

 0.8

125

97

89

 

 0.9

141

109

100

90

 1.0

156

121

111

100

 1.1

172

133

122

110

 1.2

188

145

133

120

 1.3

 

157

144

130

 1.4

 

169

155

140

 1.5

 

181

166

150

 1.6

 

193

177

160

 1.7

 

205

188

170

 1.8

 

217

199

180

 1.9

   

211

190

 2.0

   

222

200

 2.1

     

210

 2.2

     

220