Топлинно свиваемо фолио от полиетилен ниска плътност

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За групови и индивидуални опаковки и палетизирани стоки, крупни и дребни товари в хранително-вкусовата,

химическата, стъкларската промишленост, в строителствотои др.

ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА:

висока здравина, добра прозрачност и трайност;

висока степен на свиваемост при термична обработка;

студоустойчивост до минус 50 С.

ВИДОВЕ:

1. Листово.

2. Полуръкав.

3. Под формата на ръкав.

РАЗМЕРИ:

За едрогабаритни изделия (3, 4):

- ширина (В), (В+2b) = 1000-5000 мм;

- дебелина от 0,10 до 0,18 мм;

- свиваемост:

не по-малко от  30%;

не по-малко от 25%.

За малогабаритни изделия (1, 2, 3):

- ширина (В) = от 300 до 1000 мм;

- дебелина от 0,02 до 0,10 мм;

- свиваемост:

ЦВЕТОВЕ: натурално или оцветено.

Върху фолиото за малогабаритни изделия е възможно нанасяне на художествен печат.

Фолиото за едрогабаритни товари може да бъде УВ-стабилизирано с цел увеличение срока на експлоатация.